Welkom

Heeft u een paar ‘lastige dossiers’ en zit u (tijdelijk) met een tekort aan capaciteit of bent u voor de rechter gedaagd? Soms kan een probleem het snelst en best worden opgelost door het inschakelen van een interim professional. Iemand die vanuit juridische kennis en ervaring van het recht voor u bemiddelt, begeleidt en procedeert.

Onze juridische kennis van wetgeving en jurisprudentie reikt ver. Ondanks onze grote kennis van de theorie zijn wij op de werkvloer praktisch ingesteld. Wij zijn resultaatgericht en werken graag met deadlines. Dit komt goed van pas bij de begeleiding van procedures waaraan veelal (wettelijke) termijnen verbonden zijn. In het geval van praktische vraagstukken zullen wij op een begrijpelijke manier duidelijk maken welke regels in dat geval van toepassing zijn en wat dit betekent in die situatie. Indien de praktijk en de rechtstheorie niet op elkaar aansluiten, zoeken wij met de opdrachtgever mee naar een oplossing binnen het (juridisch) mogelijke. Ons uiteindelijke doel is om de opdrachtgever dusdanig te informeren over de verschillende juridische aspecten, mogelijke gevolgen en risico’s dat deze in staat is om gefundeerd en naar eigen inzicht hierover verantwoorde beslissingen te nemen.

TESSENSOHN Juridisch Advies biedt juridisch advies, begeleiding & rechtsbijstand aan overheid, ondernemers en particulieren. Onze diensten kunnen worden ingeschakeld in het geval van korte (spoedeisende) klussen of voor een langere periode, dit naar gelang uw behoefte.